A fókuszolás-orientált képzés

Bevezetés
Az itt olvasható leírás a Kántor Árpád (fókuszolás-orientált terapeuta és TFI koordinátor jelölt) által (Zack Boukydis fókuszolás orientált terapeuta és koordinátor mentorállása mellett) kidolgozott képzési rendet tartalmazza. A képzési rend kidolgozásában Molnár Emese (fókuszolás-orientált terapeuta) és Szilágyi Veronika (fókuszolás-orientált terapeuta) tanácsadóként vettek részt. Az itt leírt képzés a New York-i Focusing Institute, az OFTEX és a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület akkreditációjával kerül elindításra.

A FOT KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE
Követelmények Kontaktóra Megjegyzés
FOT alapképzés
I/I. Sajátélmény 150 óra
I/II.  

Elméleti és gyakorlati képzés

40 óra A kontaktórák kiegészítéseként a résztvevők 40 óra egyéni és 20 óra csoport kísérési gyakorlatot is teljesítenek.
I/III. Szupervízió 60 óra
FOT haladó képzés
II/I. Sajátélmény 200 óra a cím megszerzésének feltétele 200 óra egyéni sajátélmény teljesítése, amin belül min. 50 óra FOT sajátélmény
II/II. Elméleti és gyakorlati képzés FOT elméleti szeminárium 60 óra Szemináriumvezető: Kántor Árpád és Molnár Emese
Esettanulmány konzultáció 30 óra A konzultációt vezeti: Ladányi Klára
FOT műhely 90 óra Műhelyvezetők: Peter Afford, Doralee Grindler Katonah és Astrid Schilling
Gyakorlás fókuszpárban 20 óra
II/III. Szupervízió 120 óra Választható szupervízorok: Szilágyi Veronika, Márton Éva
II/IV. Terápiás gyakorlat 300 óra
VI. Elméleti vizsga és az esettanulmány védése
Összes óraszám 1130 óra Az oktatási órákon kívüli teljesítendő óraszámokkal együtt értendő.

 

FOT képzés során teljesítendő óraszámok

 

  SAJÁTÉLMÉNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉPZÉS TERÁPIÁS GYAKORLAT SZUPERVÍZIÓ ∑ óra
ALAPKÉPZÉS 150 óra 100 óra —— 60 óra 310
HALADÓ KÉPZÉS 200 óra 200 óra 300 óra 120 óra 820
350 óra 300 óra 300 óra 180 óra 1130

 

Megszerezhető címek, kompetenciák, jogosítványok:
fókusztréner: a cím megszerzésének feltétele a FOT alapképzés sikeres elvégzése. A fókusztréner önállóan jogosult egyéni és csoportos fókusz folyamatok kísérésére; fókuszolás tanítására jogosult egyéni és csoportos keretben; szupervízió mellett jogosult fókuszolás-orientált önismereti csoport tartására.
senior fókusztréner: fókuszolás tanítására jogosult egyéni és csoportos keretben; jogosult a fókuszolás-orientált önismereti csoport tartására
fókuszolás szupervízor: a senior fókusz-tréneri jogosítvány mellett a fókusz tréner képzés szupervíziós szakaszának vezetésére és egyéni fókuszolás-orientált szupervízió adására jogosult
fókuszolás-orientált terapeuta: a cím megszerzésének feltétele a FOT haladó képzés sikeres elvégzése. A fókuszolás-orientált terapeuta olyan segítő szakember, aki a fókuszolás-orientált szemléletmódot és gyakorlati jártasságot szakmai tevékenységének kompetenciahatárai közt, egészséges, pszichológiai, pszichiátriai kezelés alatt nem álló emberekkel dolgozva használja, személyiségfejlesztő, önismereti, preventív, edukatív céllal, egyéni és/vagy csoportos keretben.
fókuszolás-orientált pszicho-szomatoterapeuta: a cím megszerzésének feltétele a FOT haladó képzés és a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület elméleti képzésének sikeres elvégzése. A fókuszolás-orientált pszicho-szomatoterapeuta olyan segítő szakember, aki a fókuszolás-orientált és szomato-pszichoterápiás szemléletmódot és gyakorlati jártasságot szakmai tevékenységének kompetenciahatárai közt, egészséges, pszichológiai, pszichiátriai kezelés alatt nem álló emberekkel dolgozva használja, személyiségfejlesztő, önismereti, preventív, edukatív céllal, egyéni és/vagy csoportos keretben.
fókuszolás koordinátor (aki végzettségtől függően fókuszolás-orientált kiképző terapeuta is lehet): a cím megszerzésének feltétele a fókuszolás koordinátor program sikeres elvégzése. A fókuszolás koordinátor fókuszolás szupervizori jogosítvánnyal rendelkezik, továbbá jogosult a teljes fókusz képzés vezetésére, koordinálására, fókusz tréner jelöltek vizsgáztatására és/vagy fókuszolás orientált terapeuta képzés vezetésére.