Bioszisztemikus Szomato-pszichoterápia

A bolognai Bioszisztemikus Pszichoterápiás Posztgraduális Iskola képzése

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia a neuropszichoanalízis és egyéb idegtudományok integrálásából létrejött önálló, rendszerszemléletű testorientált pszichoterápiás módszer, melynek alapjait Prof. dr. Jerome Liss, pszichiáter (Harvard Egyetem) és Prof.dr. Maurizio Stupiggia, filozófus, pszichológus (Bologna-i Egyetem) fektették le.

Jogi képviselő és képzésvezető:

Prof. Maurizio Stupiggia, az olasz Szomato-Pszichoterápiás Egyesület elnöke,  Bioszisztemikus pszichoterapeuta kiképző és a Societe Internazionale Biosistemica (SIB) társ-alapítója

Kiképzők:

 • Prof. Maurizio Stupiggia
 • Dott. Rita Fiumara 

A magyarországi képzés szervezője a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület

 Elméleti alapok

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia egy integratív terápiás megközelítés, mely az amerikai pszichoterapeuta Jerome Liss és a francia neurobiológus Henri Laborit érzelmek neurofiziológiáját kutató munkáján, Ronald Laing fenomenológiai pszichiátriáján, David Boadella embriológiai modelljén, Ludwig von Bertalanffy, Gregory Bateson és Edgar Morin rendszerszemléletén, és Robert Stolorow és George Atwood interszubjektív megközelítésén alapul. Az érzelmi jelenségek biológiai gyökereinek magyarázatában a bioszisztemikus modell hivatkozik többek között Ernst Gellhornnak az autonóm idegrendszerrel – a szimpatikus és a paraszimpatikus rendszerek működésével – kapcsolatos kutatásaira, emellett elméletének alapjait a Wilhelm Reich-féle karakterpáncél és Alexander Lowen bioenergetikai elképzelésére helyezi.

A bioszisztemikus modell a testi folyamatokat, a mentális tartalmakat, és a kapcsolati történéseket együtt követi figyelemmel. A terápia során az egyik segíti feltárni a másikat, az egyén teljes komplexitásában megjelenő gondolatain, mondatain, mozdulatain, hallgatásán keresztül.

Akik a módszerben képződnek, megismerkedhetnek a legújabb kutatásokra és csecsemő-megfigyelésekre alapozott pszichoszomatikus és szomatopszichikus folyamatokkal, valamint az interszubjektiv és az interkorporális kommunikáció jelentőségével a pszichoterápiás kapcsolatban.
A verbális és testorientált pszichoterápiás munka folyamatjellegéből adódóan nem csak a módszespecifikus terápiás technikák készségszintű elsajátítását és begyakorlását jelenti, amit a terapeuta intervencióinak neurofiziológiai korrelátumai ismeretében alkalmaz, hanem egyben átfogó esetvezetési szemlélet illetve csoportvezetési készségek elsajátítását is.
 A módszer sajátossága a szubkortikális tudattalan, a vegetatív idegrendszer(a viszecerális és a vegetatív tudattalan) reakciónak a  tudatosítása, és bevonása a terápiás folyamatokba, azzal a céllal, hogy a változások ne csak verbális, narratív szinten történjenek, hanem lehetőség szerint a neurális kapcsolatok, illetve a pszicho-vegetatív reakciók szintjén is.

A képzésben való részvétel feltételei

 • pszichológus-, orvos-, mentálhigiénés tanácsadó-, gyógytornász-, más test-terápiás területen szerzett diploma
 • kitöltött jelentkezési lap
 • részvétel a felvételi szemináriumon
 • csoportmunkára nyitottság, testi munkára való alkalmasság, teherbírás
 • elköteleződés a felvételi szeminárium végén
 • írásbeli szerződés kötése a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesülettel
 • a képzés ideje alatt a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület tagságának vállalása.

A képző-csoport maximális létszáma: 18 fő

A képzés szakaszai:

1. Képző szakasz: időtartama 2 év, 280 óra (egy óra 45 perc)

2. Szupervíziós (választható) szakasz: időtartama 2 év, 150 óra (egy óra 45 perc)

A képzés első szakaszának menete:

2020 március 14-15. (20 óra) Felvételi szeminárium, vezeti: Szilágyi Vera, Horváth Zoltán, Dr. Albert András
2020 május 1-2-3. (30 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
2020 augusztus 26-27-28-29-30. (50 óra) Olaszországban, kiképző: Prof. Stupiggia, Dott. Fiumara
2020 október 10.(10 óra) Elméleti nap, előadó: Faix-Prukner Csilla, Szemerey Márton
2020 december 4-5-6. (30 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
2021 február 27. (10 óra) Elméleti nap, előadó: Faix-Prukner Csilla, Szemerey Márton
2021 május 7-8-9. (30 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
2021 augusztus 25-26-27-28-29. (50 óra) Olaszországban, kiképző: Prof. Stupiggia, Dott. Fiumara
2021 október 9-10. (10 óra) Egy elméleti és egy gyakorlati nap, előadó: Szemerey Márton ,vezeti: Szilágyi Vera, Horváth Zoltán, Dr. Albert András
2021 december 3-4-5 (30 óra) kiképző: Prof. Stupiggia
 

Az elméleti előadások témái:

A szomato-pszichoterápia története
Általános szomato-pszichoterápiás ismeretek
Embriológia és pszichoterápia: David Boadella modellje
A kapcsolati iskola
Trauma-munka a szomato-pszichoterápiákban
 

A képzés helye:

Budapest központjában, jól megközelíthető helyen
kivéve a 2 nyári blokkot, ami Olaszországban, tengerparti helyszínen lesz  
 

A képzés díja:

2020 január: 100.000 Ft-ot kérünk befizetni, amely magában foglalja a felvételi szeminárium, a 3 elméleti nap és az 1 gyakorlati nap díját (összesen 60 munkaóra)
2020 május: 180 Euro
2020 augusztus: 300 Euro (itt további költség: utazás, szállás)
2020 december: 180 Euro
2021 május: 180 Euro
2021 augusztus: 300 Euro (itt további költség: utazás, szállás)
2021 december: 180 Euro
 
A fenti összegek magában foglalják a képzés, a tolmácsolás, a terembérlet és a gyakorlati vizsga díját. 

Záróvizsga

A záróvizsgán az a jelölt vehet részt, aki:

 • a képzési órák legalább 90% -án részt vett
 • megfelelt a képzés utolsó blokkján (2021 december) tett gyakorlati vizsga követelményeinek
 • a képzési díjat maradéktalanul befizette
 • a képzés ideje alatt érvényes egyesületi tagsággal rendelkezik.

A záróvizsga egy, a jelölt által választott bioszisztemikus szomato-pszichoterápiás esetleírás.

A képzés önállóan is elvégezhetó, az EABP (European Association for Body Psychotherapy) által elfogadott, Európában akkreditált szomato-pszichoterápiás képzés, illetve specializációs szakirányként része a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület pszicho-szomatoterapeuta képzésének.

Az Egyesület képzési rendje itt olvasható: http://www.szomato.org/category/kepzesi_iranyelveink/

 

A magyaroszági bioszisztemikus képzés referense: Szilágyi Vera

Érdeklődni és jelentkezni a szilvera@gmail.com címen, vagy a +36705090249-es telefonszámon lehet.

Jelentkezési határidő: 2020 január 19.

 

borító.cdr

A képzés vezetőjének magyarul megjelent nagyszerű könyve.
2016 novemberi konferenciánkon ismertette a könyvet: