Egyesületünk

A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület – a SZOMATO – azért alakult meg, hogy megismertesse a szakmai és laikus közönséggel ezt a Magyarországon kevésbé képviselt irányzatot, továbbá megteremtse az intézményes kereteket a szomato-pszichoterápiák alkalmazásához és szomato-pszichoterápiás szakemberek képzéséhez.

Az Egyesületet a franciaországi Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato-Analytique (a továbbiakban EEPSSA) képzésében résztvevő, vagy azt már befejezett szakemberek alapították 2007-ben, akik az elvégzett tréningek nyomán elköteleződtek a szomato-pszichoterápiás irányzat mellett.

Az EEPSSA képzésének filozófiája az emberi létélmény globalitásának, teljességének (francia szóhasználattal „plénarité”) bevonása a pszichoterápiás munkába, amit holantropikus (a kifejezés az egészet jelentő görög holos és az embert jelentő antropos szavak összevonásából származik) paradigmának is neveznek. Az EEPSSA integratív pszichoterápiás képzésének keretében a szomato-pszichoterápiás módszerek mellett a jelentősebb pszichoterápiás megközelítések is a tananyag részét képezik (pszichoanalitikus, kognitív-viselkedésterápiás és rendszerszemléleti modellek).

Az évek során képzési palettánk kibővült és rajta jelenleg több olyan módszer megtalálható, melyek képzését olyan jelentős képzőhelyek kiképző terapeutái végzik, mint a S.I.B. (Bologna-i székhelyű Bioszisztemikus pszichoterápiát oktató szervezet)  Focusing Institute (Fókuszolást és fókusz-orientált pszichoterápiát oktató New York-i székhelyű, nemzetközi hatáskörű szervezet) illetve a  C.I.R. (mely Zagreb-i  székhelyű és Integral Core Dynamics-ot oktat).

A képzéseink egyes – elsősorban test-orientált – módszerek mélyebb, sajátélmény szintű megtapasztalását biztosítják, más technikák esetében rövidebb módszerdemonstrációt kínálnak. Alapképzésünkben a szomatopszichoterápiás irányzat egységes hátterét oktatjuk arra körbejárva annak a lehetősségeit, hogy  miként lehetséges a teljes embert (beleértve a testi és spirituális dimenziót is) bevonni a pszichoterápiás munkába.

A SZOMATO rendszeres programjai:

 • évente egy alkalommal 7 napos kiképző tréning Strasbourgban, az EEPSSA szervezésében
 • rendszeres 1-4 napos tréningek, műhelyek hazai és külföldi kiképző terapeuták vezetésével
 • kéthetente megrendezésre kerülő SZOMATO EST, mely az érdeklődőknek bepillantást ad a szomato-pszichoterápiás irányzat elméleti és gyakorlati alapjaiba.

Alapszabály:

A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület alapszabálya_2016

Közhasznúsági beszámolók:

SZOMATO 2012 Közhasznúsági_Beszámoló

SZOMATO_2010_Közhasznúsági_Beszámoló

MISZPE_2009_Közhasznúsági_Beszámoló

MISZPE_2008_Közhasznúsági_Beszámoló

Az Egyesület tisztségviselői

Elnök:

Kántor Árpád
knarpad@yahoo.com

Alelnökök:

Molnár Emese
msemolnar@gmail.com
 
Hajdu Ráfis Gábor
csillagkapu@t-online.hu
 

A Tanulmányi Bizottság elnöke:

Szemerey Márton
mszemerey@gmail.com

A Tanulmányi Bizottság további tagjai:

Szilágyi Veronika
szilvera@gmail.com

Pátrovicsné Juhász Krisztina
juhasz.krisztina19@gmail.com

Etikai Bizottság elnöke:

Tóth Edit
totheditmargit@gmail.com
 

Az Etikai Bizottság további tagjai:

Andrek Andrea
andrekandrea@yahoo.com
 
Weiszburg Anna
anna.weiszburg@gmail.com
 

Felügyelő Bizottság elnöke:

Gátfalvi Katalin
gatfalvi.katalin@gmail.com
 

A Felügyelő Bizottság további tagjai:

Medgyesi Krisztina
medgyesi.kriszta@gmail.com
 

Upor Zoltán
upor.zoltan@gmail.com

A Tanácsadó Testület tagjai:

Dr Kállainé Harangi Rita
Tornyossy Mária
Horváth Zoltán
Péter Edit
 

Az Egyesület alapító tagjai:

 • Ács Mónika Eszter
 • Dr. Buda László
 • Fehér Pálma Virág
 • Gombos Brigitta
 • Horváth Zoltán
 • Indries Krisztián
 • Dr. Kállainé Harangi Rita
 • Kántor Árpád
 • Dr. Kiss Dóra
 • Konkoly Éva
 • Dr. Lantos Zoltán
 • Maráz L. Réka
 • Molnár Emese
 • Dr. Nagy Dorottya
 • Péter Edit
 • Sarkadi-Nagy Szilvia
 • Szabó Győző Zoltánné
 • Szilágyi Klára
 • Tornyossy Mária
 • Dr. Tóth Edit
 • Dr. Zentai Ágnes