Szomato-pszichoterápiás elméleti képzés

A szomato-pszichoterápiás irányzat és a szomatikus pszichológia elméletét és gyakorlatát teljes körűen bemutató 400 órás, négy féléves képzést indít a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2019 őszén.

A kurzus célja, hogy mindazok, akik segítő szakmában tevékenyednek, és felismerték, hogy a test bevonása új lehetőségek felé nyitja meg az utat a gyógyító munkában, elsajátíthassák a testközpontú lélektani módszerek alkalmazásához szükséges elméleti alapokat,  és megismerkedhessenek azzal a szakmai közeggel, amely a későbbiekben aktívan segíteni tudja gyakorlati munkájukat.

Az elméleti képzés tartalma és szerkezete a hazai szakmai szervezetek,  a European Association for Body Psychotherapy  (EABP), és a Fédération Européenne des Psychothérapeutes, Psychanalystes et Psycho-Somatothérapeutes (EEPSSA) szakmai irányelvei és képzési követelményei alapján került kidolgozásra.

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik a  szomato-pszichoterápiás irányzat  és a szomatikus pszichológia elméletét és gyakorlati alkalmazását szeretnék két év leforgása alatt átfogóan, mindenre kiterjedően áttekinteni. Azoknak, akik szeretnék saját munkájukban és munkaterületükön alkalmazni a szomato-pszichoterápiás irányzat és a szomatikus pszichológia szemléletmódját és gyakorlatát. Azoknak, akik  szomato-pszichoterápiás és  szomatikus pszichológiai keretben gondolkodó és tevékenykedő szakemberek közösségét keresik.

A képzésen való részvétel feltétele:

 • felvételi beszélgetésen való részvétel és megfelelés
 • legalább BA/BSC végzettség, illetve a 2006. előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő szakképzettség az alábbi tudományterületek valamelyikén: elsősorban a pszichológia, orvosi és egészségtudományi szakok (különös tekintettel pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember), másodsorban konduktor, pedagógus és pedagógia szakok, szociális munkás, sporttudomány
 • minimum 30 óra, 5 évnél nem régebbi igazolt egyéni (vagy 120 óra csoportos) önismereti sajátélmény olyan szakembernél, aki az Egyesületnél vagy  valamely más, a Pszichoterápiás Kiskátéban szereplő képzőhelyen kiképződött
 • elkezdett vagy befejezett csoportos szomato-pszichoterápiás ön- és módszerismereti folyamat a választható specializációk (Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia, Fókuszolás, Haptonómia, Integrative Core Dynamics) valamelyikéből
 • a képzésben lévő vállalja, hogy mindaddig, amíg a képzést záró képesítését jelentő „pszicho-szomatoterapeuta” címet meg nem szerezte, szakmai vagy egyéb tevékenysége kapcsán nem hivatkozhat pszicho-szomatoterápiás képzettségre, illetve oktatásban való részvételre.
 • a jelentkezés elbírálása során nem feltétel, de komoly előnyt jelent az előzetes szakmai tapasztalat humán segítői területen.

Végzettség és elismerése Az Alapképzés önálló végzettséget nem ad, a pszicho-szomatoterapeuta cím felé vezető egyik lépcső, az Egyesület képzésének részét képezi. Sikeres elvégzését követően a hallgatók az alapképzés elvégzését igazoló tanúsítványt kapnak, amely igazolja elméleti, szomatikus pszichológiai alapismeretek területén szerzett jártasságukat.

A képzés oktatói jól képzett szakemberek, köztük az Egyesület alapító tagjai, illetve olyan neves “külsős” szakemberek, akik saját szakterületükön testközpontú munkát végeznek, kutatásokat folytatnak.

Képzési forma

 • A képzés kiscsoportos formában zajlik, két napos (20 órás) szombat-vasárnapi blokkokban.

A képzés díja

 • 150.000 Ft /félév

Képzési napok  (3. csoport 1. félév)

 • 2019 szeptember 27-28-29.
 • 2019 október 26-27.
 • 2019 november 24.
 • 2019 december 14-15.
 • 2020. január 11-12.

Jelentkezés:

 • 2019. július 6-ig az kepzes@szomato.org e-mail címen a kitöltött Jelentkezési lappal.
 • Jelentkezési határidő: 2019 július 6.

Oktatott tárgyak és oktatók listája (4 félév)

Szomato-pszichoterápiás alapismeretek
Bevezetés a szomato-pszichoterápiába – Kántor Árpád
A szomato-pszichoterápia története – Szemerey Márton
Fő szomato-pszichoterápiás irányzatok – Szemerey Márton
A szomato-pszichoterápia biológiai alapjai (Idegtudományi alapok, magyarázó modellek)- Dr. Verseghi Anna és Dr. Tihanyi Benedek
A szomato-pszichoterápia tudományos megalapozottsága (Indikáció, kutatások, hatásvizsgálatok) – Szemerey Márton
 A szomato-pszichoterápia elmélete – Szemerey Márton
Szomatikus és pszichológiai alapismeretek
Fejlődéslélektan:
   Fejlődéslélektan I. (Pre- és perinatális pszichológia) – Andrek Andrea
   Fejlődéslélektan II. (Pszichodinamikus fejlődéselméletek) – Patkó Zita
Pszichopatológia:
   Pszichopatológia I.(Pszichoterápiás diagnosztika, diagnosztikai rendszerek) – Szilágyi Veronika
   Pszichopatológia II.(Az egyes zavarok spektrumszemlélete) – Patkó Zita
   Pszichopatológia III. (Szomato-pszichoterápiás megközelítés) – Szemerey Márton
Testkép és testreprezentációk – Dr. Csabai Márta
Pszichoszomatika  – Molnár Emese
A szomato-pszichoterápiás kapcsolat alapjai
Tudatállapotok, regresszió, mentalizáció – Dr. Merényi Márta
A szomato-pszichoterápia dinamikai folyamatai:
   A szomato-pszichoterápia dinamikai folyamatai (Egyéni folyamat-dinamika) – Szilágyi Veronika
   A szomato-pszichoterápia dinamikai folyamatai (Csoportdinamika) – Oriold Károly
Energiaelméletek:
   Energiaelméletek – Szemerey Márton
   Az energiaelméletek alkalmazása a terápiás folyamatban – Szemerey Márton
Traumafeldolgozás a szomatopszichoterápiában – Szemerey Márton
Szomato-pszichoterápiás etika (Általános szomato-pszichoterápiás etika, az érintés etikája, kompetenciahatárok) – Andrek Andrea
Szomato-pszichoterápiás gyakorlati tárgyak
Csoportos pályaszocializáció – Kántor Árpád
Bálint csoport – Dr. Harrach Andor
Módszerismereti – blokk (ICD, Fókuszolás, Bioszisztémikus szomato-pszichoterápia, Haptonómia)