A Belső Otthon – FÓKUSZOLÁS ÖNISMERETI ÉS MÓDSZERISMERETI CSOPORT

Kezdete: Sunday, January 27th 2019 at 09:00
Vége: Sunday, January 27th 2019 at 17:30

A fókuszolás (Focusing) lényege közvetlen kapcsolat a zsigeri megérzéseink, testi bölcsességünk világával.  Gendlin, a fókuszolás kidolgozója egy olyan terápiás és öngyógyító módszert hozott létre, melynek segítségével választ kaphatunk azokra a kérdéseinkre, melyekre racionálisan nincs válaszunk.

A fókuszmunka során, a különböző élethelyzetekhez kapcsolódó testi átélt érzetekre tanulunk meg figyelni, ezáltal keresve utat ahhoz az egészlegesség élményhez, mely néhány éves korunkig mindannyiunk sajátja volt. A testünkkel kialakított nyitott elfogadó és tudatos kapcsolat, segítségünkre lehet abban, hogy rátaláljunk problémáink tudattalanba süllyedt gyökereire. Ezáltal olyan pozitív, gyógyító, változásokat segítő eszköz birtokába kerülhetünk, mely által egyre inkább képessé válhatunk mindennapi életproblémáink önerőből történő megoldására, és egyben mások ilyen irányú támogatására.

A csoport kiemelt témája a lelki otthonunk, az a létfontosságú pszichés struktúra, mely alapvetően meghatározza azt, hogy hogyan érezzük magunkat, hogyan élünk a világban és milyen érzelmeink, attitűdjeink stb. vannak a minket körülvevő szűkebb és tágabb szocio-fizikai környezettel kapcsolatban. Ez a struktúra, a bennünk élő otthon ideája, mely magába sűríti annak belső élményét, hogy milyen az életünk bázisa? Hova tartozónak éljük meg magunkat? Volt-e illetve épen megmaradt-e bennünk egy olyan hely, ahova alanyi jogon és megkérdőjelezhetetlenül tartozunk? A lelki otthonunk kialakulásának és fejlődésének története, sebződése kihat az alapvető biztonságérzetünkre, világban való beágyazottságunkra, arra, hogy otthon érezzük-e magunkat és képesek vagyunk-e olyan módon berendezkedni a világban, hogy az számunkra biztonságos fizikai és társas otthont jelentsen.

A módszer rendkívül hatékonyan alkalmazható a személyes önismeret növelésére, a segítő szakmákban, és a pedagógus pályán egyaránt.

A képzés elvégzéséről minden résztvevő a New York-i székhelyű Nemzetközi Fókusz Intézet (The International Focusing Institute) által elismert tanúsítványt kap, illetve a képzés óraszámát a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület (SZPTE) is elismeri, és igény esetén beleszámítja a pszicho-szomatoterapeuta képzés egyik specializációs irányaként óraszámába is.

A teljes képzés szerkezete: 150 óra ön- és módszerismeret, majd a szakemberek számára további 100 óra gyakorlati, szupervízióval egybekötött képzés, mely a Fókusz-tréner cím használatára jogosít.

A most meghirdetett csoport 150 órás zárt csoportként fog működni. Az első alkalom ízelítő, melyen elköteleződés nélkül részt vehetnek az érdeklődők. Azoktól pedig, akik szeretnének a folyamat egészén részt venni, az első alkalom végén kérek elköteleződést a 150 órára.

A módszerről és a képzésről bővebben: http://www.szomato.org/category/fokuszolas-orientelat_terapia/ illetve http://www.focusing.org/

A csoport idői keretei: általában havonta egy szombati alkalommal találkozunk (alkalmanként 9:00-17:30-ig), ami kiegészül két 2 napos és egy 3 napos tömbösített alkalommal.

Az első „ízelítő” alkalom időpontja: 2019 január 27.

A folytatás: február 9., március 30., április 27., május 25., június 21-23., szeptember 28., október 26., november 23-24., 2020 január 25., február 29-március 1.

Részvételi díj: 18.000 Ft/nap (10 képzési óra)

Csoportvezető: Kántor Árpád, pszichológus, fókusz-tréner, kiképző fókuszolás-orientált terapeuta

Helyszín: ANAHATA terápiás központ, VII.kerület, Hernád utca 40. 5. em. 84-es kapucsengő

További információ, jelentkezés: Kántor Árpád: 06/70-38-80-223; knarpad@yahoo.com