Fókuszolás-Orientált Terápiás (FOT) képzés

Kezdete: Monday, September 18th 2017 at 00:00
Vége: Monday, September 18th 2017 at 18:00

Képzésünk keretében a Fókuszolás-orientált terápia elméletét és gyakorlatát oktatjuk (Gendlin, 1996). Eugene Gendlin, Ph.D. pszichológus és filozófus, aki a fókuszolás módszerének kidolgozásával vált ismerté. Gendlin pszichoterápiás világtérképnek is fontos alakja, aki eredetileg személyközpontú pszichoterápiában képződött, majd kidolgozta saját fókuszolás-orientált terápiás irányzatát.

A következő fókuszolás-orientált terápiás képző csoportunk 2017 őszén indul hazai és külföldi fókuszolás-orientált terapeuták vezetésével!! Mindazok jelentkezését várjuk, akik elvégezték a fókusz tréner képzést vagy úton vannak a tréneri cím megszerzése felé és szeretnék elmélyíteni tudásukat a fókuszolás terápiás felhasználásáról. A képzés OFTEX akkreditációval rendelkezik.

Bemeneti feltétel:

  • Fókuszolás-orientált terápiás alapismeretek: Fókusz tréneri cím, vagy min. 120 órás fókuszolás-orientált önismeret, és elkezdett tréneri képzés
  • Humán segítő MA
  • Már működő, vagy induló egyéni praxis illetve, hogy ennek keretében akarja az érintett használni a fókuszolás orientált tudását
  • Alkalmasság
  • Felvételi interjún való sikeres részvétel
A képzés felépítése

Követelmények

Óraszám

Megjegyzés

I. FOT elméleti szeminárium 60 óra Szeminárium vezető: Kántor Árpád és Molnár Emese
II. Az egyéni praxis szupervíziója 120 óra Választható szupervízorok: Szilágyi Veronika, Márton Éva

A szupervízió kiscsoportos (5-10 fő) foglalkozások keretében zajlik.

A szupervízióval párhuzamosan a követelmény részét képezi 2 év/min. 300 óra FOT terápiás gyakorlat, valamint 20 óra fókusz párral történő gyakorlás

III. Esettanulmány konzultáció 30 óra A konzultációt vezeti: Ladányi Klára
IV FOT műhely 90 óra Műhelyvezetők: Peter Afford, Doralee Grindler Katonah és Astrid Schillings
V. Egyéni sajátélmény a cím megszerzésének feltétele 200 óra egyéni sajátélmény teljesítése, amin belül min. 50 óra FOP sajátélmény
VI. Elméleti vizsga és az esettanulmány védése a kurzus elméleti vizsgával és az esettanulmány védésével zárul
Kontaktóra 300 óra amit 300 óra FOT terápiás gyakorlat, 20 óra páros gyakorlás és 200 óra sajátélmény egészít ki

Megszerezhető cím: Fókuszolás-orientált terapeuta (illetve a Magyar Szomato-psszichoterápiás Egyesület alapképzésének sikeres elvégzése, valamint a záróvizsga letétele esetén: Fókuszolás-orientált pszicho-szomatoterapeuta)

Órabontás: kb. 2 év

I. év

Szupervízió – 60 óra; havi egy szombat 9:00-14:00 (6 képzési óra); időpontok: 2017 szept. 30., okt. 28.,  nov. 25., 2018. jan. 6., febr. 3., márc. 3., ápr. 7., máj. 5., jún. 2.

Elméleti szeminárium – 30 óra; kb. havi egy hétfő 15:30-18:00 (3 képzési óra); időpontok: 2017 szept. 18; okt. 16.; nov. 13.; dec. 11.; 2018 jan. 15.; febr. 12.; márc. 5.; ápr. 9.; máj. 7., jún. 4.

FOT műhely – 2 x péntek – vasárnap (2 x 30 óra)

I. műhely: 2018 máj. 11-13. Peter Afford (UK) – Fókuszolás-orientált terápia: munka a pszichológiai védelmekkel, traumával és disszociációval

II. műhely: 2018. Doralee Grindler Katonah (US) – tervezés alatt

II.év

Szupervízió – 60 óra;

Elméleti szeminárium -30 óra;

Esettanulmány konzultáció – 30 óra;

FOT műhely – 1 x péntek -vasárnap  ( 30 óra)

III. műhely: Astrid A. Shilling (DE) – tervezés alatt

Csoportlétszám: 6-16 fő

Részvételi díj: 135.000/félév

Képzés indulása: 2017. szeptember 18. 15:30

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

További információk és jelentkezés: Kántor Árpád (knarpad@yahoo.com; 06/70/3880223)