Haptonómia képzés Debrecenben

Kezdete: Sunday, October 15th 2017 at 09:00
Vége: Sunday, October 15th 2017 at 18:00

Haptonómia képzés I. szakasz: Ön- és módszerismeret

Akkreditáció:
Az orvostovábbképzésben akkreditált képzés. CME pontérték: 50 pont
Az egészségügyi szakdolgozók szakdolgozók számára az akkreditáció folyamatban. (Szakmacsoportok: felnőtt és gyermek ápolás és gondozás; mozgás és fizioterápia; szülészeti ellátás; védőnői ellátás; rehabilitációs és életvezetést támogató; természetgyógyászat)

Az ön- és módszerismereti szakasz célja:

a haptonómia sajátélményű megtapasztalása, valamint a résztvevők önismeretének elmélyülése.

A modul sikeres elvégzésével a résztvevők képessé válnak a testi érzetekkel való belső munkára, megismerkednek a haptonómia kitüntetett kontaktustípusaival, az érintés különböző minőségeivel és elsajátítják a haptonómiás alapkészségeket.

Az önismereti munka fókuszában a haptonómia lényegének megfelelően a kapcsolati minták állnak, azaz miként vagyunk jelen önmagunk és a másik számára párkapcsolatunkban, baráti, munka és más kapcsolatainkban. A haptonómia sajátosságaiból fakadóan e dinamikák finom részletei tárhatók fel és tudatosíthatók a gyakorlatok segítségével. Kapcsolataink olyan aspektusait érezhetjük meg mélyebben, mint például, hogyan fogadjuk mások közeledését, hogyan fejezzük ki kapcsolódási szándékunkat, képesek vagyunk-e bízni a másik személyben, milyen a jó közelség számunkra, hogyan tudunk benne maradni a kontaktusban, milyen tudatos vagy tudattalan félelmeink vannak a közeli kapcsolatainkban, milyen vélt és valós szükségleteink vannak, képesek vagyunk-e el- és befogadni azt, amit a másik személytől kapunk.
Az érintésen keresztül mindezekre a kérdésekre gyakran meglepő válaszok érkeznek a testünkből. Felismerésük és feldolgozásuk új utakat nyitnak meg önmagunk és a másik személy felé.
A csoport célja, hogy a tapasztalatok feldolgozásában tett lépéseken és a korrektív élményeken keresztül egy olyan új, pozitívabb kapcsolati minta kiépülése induljon el, melynek révén a résztevők képesek nyugalmat, bizalmat és önbecsülést adni maguknak és a másiknak, a jelenlét és a közelség révén megteremteni a bizalmi párbeszéd feltételeit, valamint biztonságot nyerni a kontaktus élményéből. Tovább

Az ön- és módszerismereti szakaszt vezeti: Jean-Luc Deconinck pszichológus, integratív pszichoanalitikus, pszicho-szomatoterapeuta, az EEPSSA kiképzője, a Belga Szomato-pszichoterápiás Egyesület elnöke és Juhász Krisztina mentálhigiénés szakember.
A ön- és módszerismereti szakasz időtartama: 160 óra  (16 nap)
A képzés 8 egy napos, és két négy napos modulból áll.
A csoport létszáma: maximum 12 fő

A képzésről a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület ad tanúsítványt.

A képzés időpontjai:
2017. október 15., november 12.,december 10.
2018. január 21., február 18., március 18., április 22., május 27.
A két négy napos műhely időpontját a csoport indulásakor egyeztetjük.
Érdeklődés, jelentkezés: Ferenczy Beáta, beaferenczi@gmail.com, 30 8335562