A bolognai Bioszisztemikus Pszichoterápiás Posztgraduális Iskola képzése – immár 3. alkalommal magyar csoportnak!

Kezdete: Friday, December 8th 2017 at 09:00
Vége: Sunday, December 10th 2017 at 17:00

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia, a neuropszichoanalízis és egyéb idegtudományok integrálásából létrejött önálló, rendszerszemléletű testorientált pszichoterápiás módszer aminek alapjait Prof. dr. Jerome Liss (pszichiáter Harvard Egyetem) és Prof.dr. Maurizio Stupiggia (Bologna-i Egyetem) fektették le.

Jogi képviselő és képzésvezető:

Prof. Maurizio Stupiggia szomato-pszichoterapeuta, a düsseldorfi Westdeutsche Akademie professzora, a Genovai Egyetem Orvostudományi Karának oktatója

Kiképzők:
  • Prof. Maurizio Stupiggia
  • Dott. Rita Fiumara (prof. Jerome Liss felesége-munkatársa)

A magyarországi képzés szervezője a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület

 Elméleti alapok

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia egy integratív terápiás megközelítés, mely az amerikai pszichoterapeuta Jerome Liss és a francia neurobiológus Henri Laborit érzelmek neurofiziológiáját kutató munkáján, Ronald Laing fenomenológiai pszichiátriáján, David Boadella embriológiai modelljén, Ludwig von Bertalanffy, Gregory Bateson és Edgar Morin rendszerszemléletén, és Robert Stolorow és George Atwood interszubjektív megközelítésén alapul. Az érzelmi jelenségek biológiai gyökereinek magyarázatában a bioszisztemikus modell hivatkozik többek között Ernst Gellhornnak az autonóm idegrendszerrel – a szimpatikus és a paraszimpatikus rendszerek működésével – kapcsolatos kutatásaira, emellett elméletének alapjait a Wilhelm Reich-féle karakterpáncél és Alexander Lowen bioenergetikai elképzelésére helyezi.

A bioszisztemikus modell a testi folyamatokat, a mentális tartalmakat, és a kapcsolati történéseket együtt követi figyelemmel. A terápia során az egyik segíti feltárni a másikat, az egyén teljes komplexitásában megjelenő gondolatain, mondatain, mozdulatain, hallgatásán keresztül.

Akik a módszerben képződnek, megismerkedhetnek a legújabb kutatásokra és csecsemő-megfigyelésekre alapozott pszichoszomatikus és szomatopszichikus folyamatokkal, valamint az interszubjektiv és az interkorporális kommunikáció jelentőségével a pszichoterápiás kapcsolatban.
A verbális és testorientált pszichoterápiás munka folyamatjellegéből adódóan nem csak a módszespecifikus terápiás technikák készségszintű elsajátítását és begyakorlását jelenti, amit a terapeuta intervencióinak neurofiziológiai korrelátumai ismeretében alkalmaz, hanem egyben átfogó pszichodinamikus esetvezetési szemlélet illetve csoportvezetési készségek elsajátítását is.
 A módszer sajátossága a szubkortikális tudattalan, a vegetatív idegrendszer(a viszecerális és a vegetatív tudattalan) reakciónak a  tudatosítása, és bevonása a terápiás folyamatokba, azzal a céllal, hogy a változások ne csak verbális, narratív szinten történjenek, hanem lehetőség szerint a neurális kapcsolatok, illetve a pszicho-vegetatív reakciók szintjén is.

 

Felvételi követelmények és jelentkezés

A képzés segítő szakemberek (pszichológusok, orvosok, mentálhigiénés szakemberek, gyógytornászok és más testterápiákkal foglalkozó szakemberek) számára nyitott.

A felvételt ingyenes egyéni interjú előzi meg, melyen a motivációról, előzetes tanulmányokról, végzettségekről, munkatapasztalatokról, önismereti folyamatokról ad számot a jelentkező.

A csoport maximális létszáma: 18 fő

A képzés időtartama 2 év, 220 óra (egy óra 45 perc)
A képzés 6 blokkból áll: 
2017 december 3 nap (30 óra) Budapesten
2018 május 3 nap (30 óra) Budapesten
2018 szeptember 5 nap (50 óra) Toscanában
2018 december 3 nap (30 óra) Budapesten
2019 május 3 nap (30 óra) Budapesten
2019 szeptember 5 nap (50 óra) Toscanában
 
A képzés díja:
180 euro/30 órás blokk Budapesten, 280 euro/50 órás blokk Olaszországban (itt plusz költség az utazás és szállás díja)
A fenti összeg magában foglalja a képzés, a tolmácsolás, és a gyakorlati vizsga díját. 

 

Záróvizsga

A záróvizsgán az a jelölt vehet részt, aki:

  • a képzési órák legalább 90% -án részt vett
  • megfelelt a képzés utolsó blokkján tett gyakorlati vizsga követelményeinek
  • a képzési díjat maradéktalanul befizette

A záróvizsga egy, a jelölt által választott bioszisztemikus szomato-pszichoterápiás esetleírás.

A sikeres vizsgázó a bioszisztemikus szomato-pszichoterapeuta, vagy a bioszisztemikus pszicho-szomatoterapeuta cím viselésére jogosult.

Megszerezhető cím:

A képzés az EABP (European Association for Body Psychotherapy) által elfogadott, Európában akkreditált szomato-pszichoterápiás képzés, illetve része a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület pszicho-szomatoterapeuta képzésének.

 

A magyaroszági bioszisztemikus képzés referense: Szilágyi Vera

Érdeklődni és jelentkezni a szilvera@gmail.com címen, vagy a +36705090249-es telefonszámon lehet.

borító.cdr

A képzés vezetőjének nemrég magyarul megjelent nagyszerű könyve.
2016 novemberi konferenciánkon ismertette a könyvet: