KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTÚJÍTÁS

Kezdete: Monday, May 27th 2019 at 13:30
Vége: Monday, May 27th 2019 at 15:00

Az Egyesület elnöksége értesíti tisztelt tagjait, hogy az Egyesület következő közgyűlésére 2019. május hó 27. napján, hétfőn 13:00 órás kezdéssel kerül sor.

A közgyűlés helyszíne
1122 Budapest, Városmajor u. 32. AB. I. emelet. 1/A. („HORVÁTH” kapucsengő)

A közgyűlés napirendje

  • beszámoló a vezetőség munkájáról, és döntés a vezetőségi beszámolók elfogadásáról;
  • pénzügyi terv bemutatása és szavazás a pénzügyi terv elfogadásáról;
  • tisztújítás;
  • egyéb.
    Külön felhívjuk a tisztelt tagság figyelmét, hogy a Közgyűlésen elsősorban olyan indítványok tárgyalhatóak, amelyeket az eredeti meghívóban közöltek a tagokkal az ülés előtt legalább 8 nappal, ugyanakkor további napirendi pontok tárgyalására is sor kerülhet, amennyiben a közgyűlés valamely egyesületi tag által javasolt új napirendi pont tárgyalását az ülés kezdetén megszavazza.
    A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés a szükséges létszám hiányában határozatképtelen, úgy az új közgyűlés azonos napirenddel, azonos helyszínen ugyanazon a napon, 2019. május 27-én 13:30 órától kerül megrendezésre. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésen részt venni személyesen vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazásról szóló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot a Közgyűlés megkezdését megelőzően az Elnökségnek át kell nyújtani. A Közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
Az új tisztségviselők választásánál nagyban számítunk a tagság véleményére. Erre vonatkozó visszajelzéseket, javaslatokat, jelöléseket hálásan veszünk az info@szomato.org e-mail címen.
Tisztelettel:
Molnár Emese
A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület
alelnökeKedves Tagtársunk!Hamarosan újabb választási ciklus végére érünk. 2019. május 27-én 13 órától Tisztújító Közgyűlést tartunk (1122 Budapest, Városmajor u. 32. AB. I. emelet. 1/A. szám alatt), melyre minden tagunkat várjuk.
Bármely tisztségre az Egyesület rendes tagja jelölhet bármely rendes tagot. Szavazati joga is az Egyesület rendes tagjainak van.

A Jelölő Bizottság tagjai megkezdték az előkészítő munkát. Ez a levelünk tájékoztatás, hogy az Egyesület különböző testületeibe milyen funkciókra kell választanunk, mi a jelölés módja és határideje.

1. Tisztségek

Elnök
Alelnök
Tanulmányi Bizottság elnöke

Tanulmányi Bizottsági tag
Etikai Bizottság elnöke

Etikai Bizottsági tag
Ellenőrző Bizottság elnöke
Ellenőrző Bizottsági tag

2. A jelölés módja:
Kérjük, hogy a jelöléseiteket a következő email címre küldjétek: info@szomato.org

A választást megkönnyíti, gyorsítja, ha minden jelölés a határidőig beérkezik a fenti címre. Szabályaink lehetővé teszik a helyszíni jelölést is.

Az írásbeli jelöléseket a következő határidőig várjuk az info@szomato.org email címre:
2019. május 23. 24:00 óra.
A később beérkező jelöléseket helyszíni jelölésként kezeljük.

Számítunk aktív részvételetekre a jelölések és a Tisztújító Közgyűlés során is!

Üdvözlettel:

a Jelölő Bizottság
Szilágyi Veronika
Tóth Ágnes