Történetünk

A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület – a SZOMATO – azért alakult meg, hogy megismertesse a szakmai és laikus közönséggel ezt a Magyarországon kevésbé képviselt irányzatot, továbbá megteremtse az intézményes kereteket a szomato-pszichoterápiák alkalmazásához és szomato-pszichoterápiás szakemberek képzéséhez.

Az Egyesületet a franciaországi Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato-Analytique (a továbbiakban EEPSSA) képzésében résztvevő, vagy azt már befejezett szakemberek alapították 2007-ben, akik az elvégzett tréningek nyomán elköteleződtek a szomato-pszichoterápiás irányzat mellett.

Az EEPSSA képzésének filozófiája az emberi létélmény globalitásának, teljességének (francia szóhasználattal „plénarité”) bevonása a pszichoterápiás munkába, amit holantropikus (a kifejezés az egészet jelentő görög holos és az embert jelentő antropos szavak összevonásából származik) paradigmának is neveznek. Az EEPSSA integratív pszichoterápiás képzésének keretében a szomato-pszichoterápiás módszerek mellett a jelentősebb pszichoterápiás megközelítések is a tananyag részét képezik (pszichoanalitikus, kognitív-viselkedésterápiás és rendszerszemléleti modellek).

A képzés egyes – elsősorban test-orientált – módszerek mélyebb, sajátélmény szintű megtapasztalását biztosítja, más technikák esetében rövidebb módszerdemonstrációt kínál. Az elméleti felkészítés az integrativitás jegyében felvillantja a különböző iskolák, módszerek találkozási pontjait: bemutatja, hogy ezen metódusok hogyan egészítik ki egymást, különböző lelki zavarok esetén melyik megközelítés a legadekvátabb, illetve miként lehetséges a teljes embert (beleértve a testi és spirituális dimenziót is) bevonni a pszichoterápiás munkába.

 

Az Egyesület alapító tagjai:

 • Ács Mónika Eszter
 • Dr. Buda László
 • Fehér Pálma Virág
 • Gombos Brigitta
 • Horváth Zoltán
 • Indries Krisztián
 • Dr. Kállainé Harangi Rita
 • Kántor Árpád
 • Dr. Kiss Dóra
 • Konkoly Éva
 • Dr. Lantos Zoltán
 • Maráz L. Réka
 • Molnár Emese
 • Dr. Nagy Dorottya
 • Péter Edit
 • Sarkadi-Nagy Szilvia
 • Szabó Győző Zoltánné
 • Szilágyi Klára
 • Tornyossy Mária
 • Dr. Tóth Edit
 • Dr. Zentai Ágnes